Gudsnyckeln

Obs läs allting gärna tre gånger innan ni lyssnar. läs även det som

Thomas Hammar
Ligg ner det är healing i varje ljud i varje in och utandning.
Det är en direkt kanalisering från Gud där jag blir aktiverad i mitt själsuppdrag.
Jag var en av dem som tog ansvaret att hämta hem gudsnyckeln som ni lämnade ifrån er på Atlantis.
Jag hade det då som en del i det själskontraktet. Att bära hem dem till källan och återlämna när ni bad om det.
Jag är en av dem som tog ansvaret att bära det och att avtalet var att en gång skulle jag ha modet att ge tillbaka er.
Jag kan komma ihåg allting som skedde i den stunden som alla lämnade över och hur jag såg en efter en ramla i att inte förstå vad som händer.
Jag har frågat mig hur lilla jag ska kunna göra det utifrån min fulla vetenskap om vem jag är just nu, och inte i en annan tid och aspekt av mig själv.
Så jag ber om det som ni en gång bad mig om i så stor tillit i att jag en dag skulle komma ihåg detta.
Detta är även en påminnelse ifrån mig att i verkligheten komma ihåg er egen storhet.
Jag ber er att förstå att det här är till er och att jag burit dem utan att veta om det.
Att nu är den dagen när jag lovade att stå i modet av mitt uppvaknande och lämna det som är ert tillbaka.
Så lika mycket som ni förklarade att ni alltid skulle komma ihåg, oavsett var vi är och var vi står till varandra. Så är det kärleken för dig själv.
NI litade fullt ut på mig att jag skulle komma ihåg, Planeringen har skett under så lång tid. Första gången ni lyssnar kommer ni känna min kärlek och tacksamhet över det otroligt oändliga kärleksfulla förtroendet att jag skulle bära dessa åt dig.
Andra gången du lyssnar du med det syskonet som stod närmast dig. Tredje gången har det nått så långt så att du har väckt någon annan som bär dessa nycklar.
Den tredje gången kommer du även komma in i ditt innersta och förstå vem du i verkligheten alltid talat med. förstå vem du i verkligheten du är. Och i varje tanke du tar under tredje gången så säg tyst för dig själv.
JAG ÄR LJUSET IFRÅN NORR
Låt detta integrera i din kropp under 24 timmar och gör om samma sak, genom att hålla vågen igång så väcker du upp dig själv och andra
Och när du är redo att lyssna för den tredje gången lyssnar du med den som tog ett annat syskons nyckel och det triggas.
Du kan lyssna flera gånger en tre men välj att vänta en stund så du hinner dricka lite vatten.
Det är du själv som avgör vad som är bra för dig. Låter du det komma med intervaller att du lyssnar under fler dagar, så kommer mer och mer information komma ner till dig. Varje ord är för att väcka och det är utifrån mitt hjärta och den otroliga kärleken jag känner för dig. Och lyssna enda till slutet det är här jag förstår mitt en ny del i mitt själskontrakt. Och fick tillbaka ett minnesfragment ifrån Atlantis.
Det är eran gudsnyckel som ges tillbaka.
Det är inte endast aktiveringar genom ord därför är det ytterst viktigt att lyssna i hörlurar, ganska högt, och verkligen sortera sorlet.
Du ska vara i din kropp när du lyssnar så kan efter att du verkligen är där.
Det ligger ljuskoder i texten som samtidigt skickades in och dessa kommer ifrån Lemurien.
Det är great central Sun som har hållit dem och som gått igenom mig.
Jag hoppas att ni i verkligheten förstår att nu är det dags att ha tillit, till dig och mig och allting annat du ser och hör.
Sat nam Susanna
Det är aktiveringar som kommer med detaljerade order hur de ska spridas. Från en Gud med full vetenskap om hur mänskligheten är konstruerad.
Med ett sådant stort hjärta ber han er komma ihåg vilka ni i verkligheten är.
Varför ni har kommit hit och hur ni bär ert ljus inom er. Han ber er att
Det är aktiveringskoder till alla oavsett hur långt du kommit.
Om du väljer att gå förbi det för att det kommer från en källa som du tidigare aldrig varit i kontakt med, som du hyser agg till, ska du i allra högsta grad lyssna och kliva in i ditt hjärta.
Du kommer bli aktiverad genom dina systrar, och bröder,
Börja med att lägga dig ner och andas djupt tre gånger.
Dra in jordens kraft i dina fötter och bara låt det andas in djupt i ett andetag.
Öppna hjärtat fullt ut och lyssna med alla dina sinnen.
Koncentrera dig och ta bort alla ljud runt omkring, det finns en
anledning till att ljudet i bakgrunden är med, du ska lyssna utan att höra med dina öron.
När du gjort detta lägger du ut det på din sida, kopierar det som står här och delar.
Vänta i ca 5 min och lyssna en andra gång. Ligg kvar i energierna som ligger i vartenda ljud och varenda liten rörelse som kommer ifrån kanaliseringen. Det är healing och vitt ljus ifrån källan.
Stäng av och ligg kvar i ca 20 min, låt det sjunka in i dig och verkligen vila i ljudet av din egen andning. In och ut genom näsa behåll allting som går igenom dig.
Och kom ihåg vem du är.
Sen lyssnar du en gång till i full medvetenhet och närvaro av dig själv.
Högt, hörlurar
Det är koder och aktiveringar av ert själsuppdrag som ljuset från Norr.
Se till att vara i ditt hjärta hela tiden.
Sat nam Susanna
Följ länken till att lyssna
https://www.youtube.com/watch?v=tYgRqWTQGis

Leave a Reply