Läkande

Hur ska vi kunna hjälpa andra när vi inte kan hjälpa oss själva. Vi kastar oss handlöst när människor ropar på hjälp.

Vad är det i oss som känner en sådan oerhört stor längtan att gå ut och läka andra människor?

VI ger av oss själva tömmer oss fullständigt, och den vi hjälper kan resa sig för att åter begå samma sak. Det finns ingen lärdom i att hjälpa så att vi själva rasar.

Vi kan inte ta ifrån människor deras eget ansvar. Universum kommer ge dig samma sak gång på gång, tills du själv läkt dina sår.

Vi ser en spegelbild av oss själva och den vi alltid i första hand behöver hjälpa är oss själva. Ta det ansvaret och läka det som gör ont inne i oss.

När vi försöker läka andra i sådant vi inte läkt själva, skapar vi ett ännu större hål inne i oss. Det kommer blöda ända tills du tar ditt eget ansvar.

Vi kan ge verktyg för att öka förståelsen för att det är våra egna sår.

Den du ser är alltid en spegelbild av dig själv, genom att se det som gör ont som ditt eget så påbörjar läkningen.

Du kan heller aldrig förlåta förens du förlåtit dig själv. Men när du läker och kan se dina sår så ser du även vägen som du följt för att komma till det högre medvetandet. Att det inte finns något att förlåta.

Allting börjar och slutar med dig själv.

Genom att gå in och försöka leda en annan människa, så är du i separationen. Du leder dig själv ifrån dig själv och lägger allting utanför dig. Som skulle ha stannat inne.

Du blir triggad för att se det som är söndrigt.

När du säger att någon beter sig på ett visst sätt, är det rätt eller fel? Allting finns inne i dig i ditt hjärta.

Så länge som du kan andas i ditt hjärta och höra din inre trygga röst så kommer den sanningen som är din höras.

När vi lägger det utanför oss själva så befriar vi oss från egen ansvar.

När vi ber någon annan att svara på det vi själva inte kan lösa så lägger vi ansvar på den personen.

Och cirkeln kommer gå runt runt tills vi förstår att den inre sanningen bor i ditt hjärta.

Varje gång du ser dig själv och svarar på dina egna frågor så kommer du till oneness.

Där kan du sedan läka dig själv och bli ett med allt.

Sat nam Susanna

3 comments / Add your comment below

Leave a Reply