Själslig aktivering

En själslig aktivering befriar dig!

Från dina blockeringar och begränsningar på ett djupare plan.

Vad innebär själslig aktivering?

Vi bär på så många inprogrammeringar och blockeringar som vi burit på i oändlighet.  Jag skulle vilja säga att alla som är i uppvaknandet har genomgått traumatiska och hemska upplevelser, både i barndomen ungdomen och i äldre ålder.

Vi har programmeringar för skam, skuld, dömande, otillräcklighet osv.

Genom min aktivering hjälper jag din själ befrias dessa, samtidigt som jag aktiverar ditt ursprung så att du kan hitta hem till ditt sanna jag.

Våra karmiska trådar blir i dessa högfrekventa energier allt mer påtagliga.

Eftersom karma trådar vibrerar i lågfrekventa energier så uppstår det en inre kollision när dessa två motsatta dimensioner möts. 

Att lösa upp våra karmahjul är av stor betydelse för att kropp, själ och sinne ska kunna vibrera i balans och en högre frekvens 

Jag har utvecklat en teknik som löser upp karma och blockeringar.

De dimensionella aktiveringsstrålarna är laddade med ljuskraft som bryter igenom och frigör energier som sitter fast i illusioner av det förflutna.

Ljusvågorna gör dig medveten om energier i kropp, sinne och själ som verkar och styrs av karmahjulets negativa krafter. 

Allt som blir till medvetenhet kan genom aktivering omvandlas till att vibrera i samklang med ditt högre gudomliga syfte.

Släktkarma kan ligga djupt rotat i oss, generationer tillbaka kan få hjälp genom att vi aktiveras. Det kan vara helt omedvetna mönster som behöver tas fram för att läkas. 

Det finns dem som i detta, eller tidigare liv fått inprogrammeringar, initieringar, auratransformationer eller andra former av energiöverföringar. Energier i disharmoni har tendens att avvisa dessa högre frekvenser. Låg energi som resonerar i lägre vibrationer kan genom denna högfrekventa energi triggas igång i våra system.

Fysiska symtom en aktivering kan hjälpa till att frigöra

Detta kan utlösa fysiska symptom som förvirring, stress, nervositet, rastlöshet, depressioner, panik, ångest, kaos, håglöshet, desperation och iver. Alla energier som är i ofas är också ojordade. Denna energi av motstånd kan framkalla tröghet och tyngd som påverkar vår aptit till livet som olust eller begär, vilket i sin tur kan orsaka över- eller undervikt.

Ojordade energier motarbetar det högfrekventa ljuset och denna påfrestning kan slå ut kroppens system. Energier i ofas stör våra fysiska system, vilket gör att personer med dessa energimässiga störningar blir distraherade och får svårt att ta in eller ta emot dessa högre frekvenser. De kan också få problem med oregelbunden sömn. När lågfrekventa människor känner av denna högfrekventa energi kan ibland okontrollerade chockliknande tillstånd inträffa, där starka känslomässiga reaktioner plötsligt blossar upp och tar överhand.

Dessa lågfrekventa energier som tidigare varit latenta blir alltmer märkbara i detta starka ljus som hjälper oss att bli medvetna om det omedvetna. Många har själva svårt att avlägsna förbindelsen med lägre vibrationer som håller dem kvar och orsakar olika fysiska åkommor som motarbetar och bromsar flödet av den andliga utvecklingen.

Hur går en aktivering till?

Jag ber dig att ställa mig en fråga. När en fråga ställs så får jag direkt ett svar som jag för vidare till dig. Vad som kommer fram är väldigt öppet och transparent från min sida vilket betyder att jag lämnar över ansvaret mottagaren som själv får känna in hur det resonerar inom  hen samt sen tolka budskapet. Självklart svarar jag på frågor om det uppstår och mina svarar syftar alltid till att vägleda personen in till sig själv och det svaret hen själv besitter.

En aktiveringsprocess tar tid beroende på vart man är i sin egna utveckling.

Mitt jobb går ut på att hjälpa dig i den processen genom min aktivering. Men det är väldigt viktigt att förstå att det största jobbet gör du själv, jag är din katalysator och vägvisare.

I varje utvecklingsfas som du gör, så kommer nya aktiveringar, och nya förståelser.

Aktiveringarna jag gör fungerar som en healingsession som sker via guidning. Det gör dig medveten om hur det högre universella chakrasystemet kan öka din förmåga att ta emot och hantera dessa aktiveringsenergier.

Kostnad 555 kr

Till startsidan