Samtal med mig

Om mig

Mitt själsuppdrag är att hjälpa och väcka ljusarbetare, lyfta bort blockeringar och få information från dina guider så att du kan fortsätta ditt arbete. Jag arbetar med intuitiv massage/ healing i möte eller på distans.

Erfarenhet

Jag är utbildad Socialpedagog och har stora erfarenheter i samtalsterapi. Men den stora utbildningen har jag fått genom att förlita mig helt på mina guider och universum. Och livet själv. Jag har tagit ner mina gåvor och gått under utbildning från änglar, guider och lärare under 2 år.

Arbetssätt

Jag arbetar dels med min bok som ett verktyg för dig som förlorat en nära anhörig och vill komma vidare i livet , samt få tillbaka glädjen och kärleken. Genom, healing, hypnos, meditation och samtal får jag kontakt med din innersta kärna och kan på så vis lyfta fram det som håller dig fast. Jag tar ner med hjälp av guider information som du behöver för att kunna komma vidare i din egen process. Alla mina möten och sessions är individuellt anpassade vilket innebär att jag jobbar med stor flexibilitet och dynamik.

Typiskt första möte

Sker alltid på telefonen. Där vill jag inte ha någon information av dig, Utan berättar vad som kommer att hända sen så avslutar vi. Om vi har ett distans möte så går ditt eget healingteame in på en gång när vi tar kontakt. Du lägger dig ner och tar bara emot det som kommer medans jag och dina guider arbetar med blockeringar, du får även information som du behöver för att ta dig vidare. Jag rekomenderar 2 möten minst. Efter healingen så återkopplar jag med dig, du får berätta din upplevelse och vi bekräftar varandra, jag kan berätta varför du har ont på ett visst ställe, och hur du kommer vidare. DU kommer direkt märka av en skillnad som gör att ditt ljusarbete kan fortsätta. Det kräver hårt arbete och dicipling från dig.